LCGB - RTL Aktivitéiten


Eis Aktivitéiten am Joer 201307.01.2013 Sëtzung vun der Equipe d'Entreprise
iwwert d'Verhandlungen zum Kollektivvertrag
Kierchbierg
17.01.2013 Signature vum Protocole d'accord
zum Kollektivvertrag
Kierchbierg
07.02.2013 Comités-Sëtzung Kierchbierg
21.03.2013 Generalversammlung
vun der Sectioun LCGB-RTL
Restaurant Nova Osada
Neiduerf
12.04.2013 Participatioun um Gewerkschaftsrot vum LCGB Jonglënster
15.04.2013 Comités-Sëtzung Kierchbierg
01.05.2013 1. Mee Manifestatioun
vum LCGB
Zolver
31.05.2013 Visite guidée vum MUDAM Kirchberg
29.06.2013 Excursion à REDU Ardennes belges
04.07.2013 Comités-Sëtzung Kierchbierg
21.09.2013 Excursion gastronomique et panoramique
en bateau
Moselle luxembourgeoise
12.10.2013 Journée des Candidats du LCGB Hesperange
14.10.2013 Comités-Sëtzung Kierchbierg
28.10.2013 Dépot des candidatures pour
les délégations BCE et CLT-UFA
Kierchberg
05.11.2013 Distribution de tracts et de gadgets
en vue des élections de délégations
Kierchbierg
13.11.2013 Sozialwahlen
Elections sociales
G.D. de Luxembourg
06.12.2013 De Kleessche war do Site Kierchbierg


Other years :
actual   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004Retour